WhatsApp Viber Telegram +90 532 781 82 71 Call Us Today!

Turecké občanství pro zahraniční investory

O v 3-Turecké občanství s 0 Comments

Turecké občanství pro zahraniční investory

Podle vyhlášky zveřejněné v Úředním věstníku 12. ledna Turecko udělí občanství zahraničním investorům, kteří splňují následující podmínky:

– ti, kteří koupí minimální hodnotu 250 000 USD nemovitostí (nemovitostí) za podmínky, že tato aktiva neprodají po dobu alespoň 3 let,

– ti, kteří investují do akcií více než 500 000 USD.

– ti, kteří provedou vklad minimálně 500 000 USD do tureckého bankovního systému nebo alternativních dluhových nástrojů (půjčky, dluhopisy, dluhopisy atd.).

Kromě toho bude občanství nabídnuto i těm, kteří mohou prokázat vytvoření minimálně 50 pracovních míst.

V této fázi nejsou k dispozici žádné další informace. Jednou z hlavních otázek bude délka kvalifikačního období, než bude mít člověk nárok na občanství. Navíc nevíme, kdy přesně program začne.

Pokud se program občanství ukáže jako stejně úspěšný jako programy, které byly realizovány dříve (v jiných zemích regionu EU), pak to bude mít významný pozitivní dopad na realitní průmysl.

Sdílejte Tento