WhatsApp Viber Telegram +90 532 781 82 71 Call Us Today!

Změny zákona týkající se pobytu – dobrá zpráva !!!

O v 6-hypotéky v Turecku s 0 Comments

Změny zákona týkající se pobytu – dobrá zpráva !!!

Bylo oznámeno, že dojde ke změnám v pravidlech týkajících se zahraničního pobytu v Turecku. Zatímco čekáme na oficiální prohlášení, které podrobně nastíní změny, zatím víme, že:

  • Pravidlo 120 dnů bude zrušeno. V současné době bude pro ty zahraniční rezidenty pobývající mimo Turecko po dobu 120 po sobě jdoucích dnů pobyt zrušen a dotčené osoby budou muset znovu požádat o nové povolení k pobytu po opětovném vstupu do Turecka. U všech nových žádostí o povolení k pobytu podaných po 13. srpnu 2016 již toto pravidlo nebude platit.
  • Platnost povolení k krátkodobému pobytu bude prodloužena. V současné době jsou všechna nová povolení k pobytu vydávána s dobou platnosti 1 rok. U všech nových žádostí o povolení podaných po 13. srpnu 2016 je doba pobytu 2 roky.
Sdílejte Tento