WhatsApp Viber Telegram +90 532 781 82 71 Call Us Today!

Služby pre korporátnych investorov

Turecký domáci sektor nehnuteľností (stavebníctvo a služby v oblasti nehnuteľností) predstavoval v poslednom desaťročí zhruba 8,5% HDP.

Pokiaľ ide o priame zahraničné investície (PZI) do všetkých priemyselných odvetví za posledných 10 rokov, celkový prílev kapitálu dosiahol 123 miliárd USD, pričom približne 34% z toho smerovalo do projektov akvizície a výstavby nehnuteľností.

Zvýšenie úrovne priamych aj nepriamych investícií do tureckých nehnuteľností.

V posledných rokoch došlo k výraznému zvýšeniu úrovne priamych aj nepriamych investícií do tureckých nehnuteľností. Tradične tieto investície pochádzali predovšetkým z komanditných spoločností a offshore investičných fondov – dnes je v dôsledku nárastu dopytu po realitných aktívach k dispozícii oveľa viac investičných platforiem vrátane životných spoločností, private equity a stredných až vysokých investorov čistého majetku.

Investície do tureckých nehnuteľností sú výnosné

Je dôležité, aby ste pred akýmkoľvek nákupom dokázali identifikovať svoje investičné ciele. Všeobecne povedané, investori budú hľadať návratnosť investícií (ROI) buď v rámci 5 alebo 10 rokov – bez ohľadu na termín, tento výnos sa bude realizovať predovšetkým prostredníctvom zhodnotenia kapitálu a výnosov z príjmu z prenájmu.

Podľa globálneho indexu cien domov Knight Frank vzrástli ceny nehnuteľností v Turecku v roku 2018 o 9,8% a v päťročnom období 2013 – 2017 o závratných 65%.

Elite Group získala vedúcu pozíciu v realitnom priemysle v Turecku

Za tie roky sme získali obrovské skúsenosti s poskytovaním riešení investovania do nehnuteľností na bývanie pre firemných investorov. Či už kupujete viac jednotiek, získavate pozemky na rozvoj alebo kupujete celé projekty, spolupracujeme s vami, aby ste boli schopní dosiahnuť zámorské investičné ciele.