WhatsApp Viber Telegram +90 532 781 82 71 Call Us Today!

Turecké občianstvo pre zahraničných investorov

Podľa v 3-Turecké občianstvo s 0 Comments

Turecké občianstvo pre zahraničných investorov

Podľa dekrétu zverejneného v Úradnom vestníku 12. januára Turecko udelí občianstvo zahraničným investorom, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

– tí, ktorí kúpia nehnuteľnosť (nehnuteľnosť) v minimálnej hodnote 250 000 dolárov za predpokladu, že tieto aktíva nepredajú najmenej na tri roky,

– tí, ktorí investujú do akcií viac ako 500 000 dolárov.

– tí, ktorí vložia minimálny vklad 500 000 USD do tureckého bankového systému alebo alternatívnych dlhových nástrojov (pôžičky, dlhopisy, dlhopisy atď.).

Navyše, tým, ktorí môžu preukázať vytvorenie minimálne 50 pracovných miest, bude ponúknuté aj občianstvo.

V tejto fáze nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. Jednou z hlavných otázok bude dĺžka kvalifikačného obdobia, kým sa stane občanom oprávneným získať občianstvo. Okrem toho nevieme, kedy presne sa program začne.

Ak bude program občianstva úspešný ako programy, ktoré boli realizované predtým (v iných krajinách regiónu EÚ), bude to mať významný pozitívny vplyv na realitný priemysel.

Zdieľať Toto