WhatsApp Viber Telegram +90 532 781 82 71 Call Us Today!

Zmeny zákona týkajúce sa pobytu – dobrá správa !!!

Podľa v 6-Hypotéky v Turecku s 0 Comments

Zmeny zákona týkajúce sa pobytu – dobrá správa !!!

Bolo oznámené, že dôjde k zmenám v pravidlách týkajúcich sa zahraničného pobytu v Turecku. Aj keď čakáme na oficiálne vyhlásenie, v ktorom sú podrobne uvedené zmeny, zatiaľ vieme, že:

  • Pravidlo 120 dní bude zrušené. V súčasnosti bude pre zahraničných obyvateľov, ktorí sa zdržiavajú mimo Turecka 120 po sebe nasledujúcich dní, pobyt zrušený a dotknutí občania budú musieť pri návrate do Turecka znova požiadať o nové povolenie na pobyt. Toto pravidlo už nebude platiť pre všetky nové žiadosti o pobyt podané po 13. auguste 2016.
  • Platnosť krátkodobého pobytu sa predĺži. V súčasnosti sú všetky nové povolenia na pobyt vydávané s platnosťou na 1 rok. Pre všetky nové podané žiadosti o povolenie po 13. auguste 2016 je doba pobytu 2 roky.
Zdieľať Toto